Renk Terapisi 18 August 2014

Renk Terapileri

Renk terapileri, metabolizmanın sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla renk enerjilerinden faydalanılarak yapılan doğal bir terapi şeklidir. Mide problemlerinden, baş ağrısına çok çeşitli hastalıklarda, renk terapisi çok iyi sonuçlar vermektedir. İhtiyaç olan renk vucuda çeşitli yöntemlerle sağlanır.

Avustralyalı Dr. Gruba tarafından yaratılmış, 2006’daki MORA kongresinde ilk sunumu yapılmış ve 2008 başından itibaren de yaygın kullanıma başlanmış yeni ve çok etkili bir MORA-Terapi şeklidir.

Dr. Guruba öncesinde de renklerin tedavi edici etkileri biliniyor iken, Dr. Gruba’nın yarattığı tedavilerinin farkı tedavinin bir elektrot yardımıyla lokalize bir alana verilmesi ve sinyalin ekstra amplifikatörler yardımıyla güçlendirilmesi olmuştur.

MORA Renk tedavilerinde renkli ışık ya da gözle görülebilir renkler kullanılmamaktadır. Renkler Elektro-homeopati programından homeopatik frekanslar şeklinde gonderilir. Terapist seçilen rengi sadece ekranda görür. Hasta herhangi bir renk görmez.

MORA Renk tedavilerinde hasta ayakta durabilir ya da yatabilir. Uygulama Gruba elektrodu yardımıyla uygun vücut bölgesi üzerine yapılır. Ağrı tedavisi için ağrı bölgesi üzerine mavi renk ya da mide problemi için batın üzerinde sarı renk gibi. Uygulama 10-20 dakika sürer ve ilk birkaç dakika sonunda tedavi etkinliği ortaya çıkmaya başlar.

RENKLERİN KLASİK KULLANIMLARI

Renkler sıcak, nötral ve soğuk guruptaki renkler olmak üzere 3 guruba ayrılabilir.

Sıcak renkler… Kırmızı (Red), Turuncu (Orange), Sarı (Yellow), Sarı/Yeşil (Lemon) Nötr renk… Yeşil (Green)

Soğuk renkler… Turkuaz, Mavi (Blue), Lacivert (Indigo), Menekşe (Violet)

Bu renklerden ayrı olarak genellikle sirkulatuar sistem renkleri olarak adlandırdığımız 3 ara renk daha bulunur. Bunlar hem sıcak hem soğuk spektrumdaki vibrasyonları içerir.

Dolaşım Sistemi Renkleri:… Mor (Purple), Magenta, Kızıl (Skarlet)

SICAK / İNFRA-GREEN RENKLER

Bu spekturumdaki renkler genel olarak stimule edici ve detoksifiye edici karakterde etkiler yaratır. Kural olarak bu renkler ateş veya inflamasyon durumunda kullanılmamalıdır.

KIRMIZI (RED)

- Görünür renk spekturumunun en altında bulunur. Kırmızıdan daha düşük frekanslar infra-red gurubuna girer ve gözle görülemezler.

-Kırmızı stimule edicidir ve sempatikotroptur. Nabzı hızlandırır, tansiyonu yükseltir. Halsizlik, yorgunluk, tükenmişlik durumunda ve aktivitenin arttırılması gereken hallerde endikedir.

- 5 duyuyu ve bunun yanında tüm sensory-duyusal sinir sistemini aktive eder. Koku, görme, duyma, dokunma ve tad duygularıyla ilgili problemlerde kullanılabilir. Kırmızının bu özelliğinin ağrıya hassasiyeti arttırabileceği unutulmamalıdır. Bu özelliği ile orgazm ve cinsel uyarılma güçlüklerinde de kullanılabilir.

- Kırmızı dikkatli kullanılmalıdır çünkü yaratacağı detoksifikasyon hızlıdır ve inflamasyonu arttırabilir veya belli fiziksel-duygusal durumları aktive edebilir. Bu özelliğiyle cildi temizleme ve detoksifiye etmek için kullanılabilir ancak aşrı uygulama inflamasyonu arttırabilir.

- Karaciğer parankim gelişimini destekler. Sirozda lemon-Sarı/Yeşil ile birlikte kullanılabilir.

- Kırmızı renk vibrasyonları vücuttaki tuzların iyonizasyonunda katalizör olarak düşünülebilir.

İyonizasyon elektromanyetik enerjinin vücuda emilim yoludur. Kırmızı ferik tuzların parçalanmasında kullanılır. Demirin vücuda ve alyuvara emilimini artırır. Kırmızı alyuvar ve hemoglobin üretimini aktive eder. Anemide kırmızı endikedir.

- Ateş olmayan soğuk algınlığında kırmızı kullanılabilir.

- Kırmızı ve diğer sıcak renkler konstipasyonun giderilmesi için endikedir.

- Tüm sıcak renkler endokrin sistemin uyarılması için etkilidir.

- Kırmızı ultraviyole ve X-raylere bağlı yanıklarda kullanılabilir.

SARI (YELLOW)

- Motor sinirleri aktive eder. Sarı plejilerde kullanılabilir. Motor stimulan ve neural sistem için yapıtaşıdır. Sarı vibrasyonlarının eksikliği parsiyel ve komplet paralizi durumunu yaratır. Paralizlerde indigo ile birlikte kullanılabilir. beyin için uygun renktir. Parkinsonda limon (sarı/yeşil) sonrasında sarı ya da turuncu (bazen de indigo) kullanılabilir. Sarı intellekt-zekanın da rengidir.

- Depresyonlarda kullanılır. Sarı düşük enerjili duygu durumlarda (depresyon, apati, melankoli, çökkün duygu durum) modu yükseltmek için kullanılır. Sarı neşenin ve yaşam zevkinin rengidir.

- Sarı tüm sindirim sisteminin; midenin, bağırsakların, pankreasın uyarılması, safra arttırıcı ve digestive sıvıların arttırılması için kullanılır. Gaz durumu için kullanılabilir. Genel olarak temizleyici olarak bilinir ve sindirim sitemindeki parazit ve toksinlerin temizliği için / sırasında kullanılabilir.Anti-helminitik etkisi bulunur.

- Gastrik ülserlerde kullanılır. Duodenal ülserler için ise mavi-yeşil kullanılmalıdır.

- Diabette kullanılabilir. Diabet kronik durum olduğu için Lemon-sarı/yeşil de eklenmelidir.

- Barsak peristalsizminin arttırılması amacıyla ya da dispepsiler de dahil tüm sindirim problemlerinde sarı kullanılabilir. Özellikle konstipasyonda…

- Sarının karaciğer parankim üzerinde olumlu etkisi bulunur.

- Genel olarak stimule edici, atıcı/temizleyici etkinliği vardır. Sarı lenfatik sistemin aktivasyonu amacıyla da kullanılır. Ciltteki lenfatik sistemin aktivasyonu ile cilt bozukluklarında endikedir.

- Diğer sıcak renklerdeki gibi sarıda da aşırı temzilik aktivitesi gözlenirse (diyare, ateş…) hasta mavi gurubundaki renklerle dengelenmelidir.

SARI-YEŞİL (LİMON)

- Spekteroskopik analizde altın ve gümüş bu renktedir. Erkekte altın ve kadında gümüş polaritenin yin-yang versiyonudur. Bu renk her iki cins için seksüel stimulan olarak kullanılabilir.

- Zararlı kimyasalların detoksifikasyonu için çok uygundur. Limon en güçlü temzileyici renk olarak bilinir. Ağır metaller, zirai ilaçlar ya da arsenik gibi kimyasalların maddesel olarak ciltten ve enerjetik olarak kişinin aurasından atılımı için bu renk kullanılmalıdır.

- Spekteroskopik analizde fosfor ve sulfur bu renktedir. Her ikisi de beyni uyarır. Sarı yeşil serebral stimulandır.

- Kronik problemlerde hücre tamirini uyarır. Gelişim geriliği, dwarfism ve hipotiroidik cretenism için uygundur. Büyümeyi uyarır. Sarı-yeşil kemik gelişimi için kullanılır.

- İmmun sistem için önemli bir organ olan timusu aktive eder. Tüm kronik problemler için tedavilere eklenebilir.

NÖTR RENK – YEŞİL (GREEN)

- Endikasyonlara göre renk şeçilemediği her durumda yeşil endikedir. Yeşil hem fazla aktif hem de az aktif durumlarda kullanılabilir. Yeşil spekturumun en ortasında yer alan ana renktir. Yeşil kronik ve akut durumlar için stabilize edicidir. Birçok problem sadece yeşil kullanılarak giderilebilir. Dengeleyiçi ve ara bulucudur. Gücün dengelenmesi, zayıf noktaların doyurulması…

- Önemli bir özelliği antiseptik, germisid ve disinfektan olmasıdır. Yiyecek zehirlenmeleri ve bakteri enfeksiyonlarında da yeşilin bu özelliği kullanılır. Grip durumunda da kullanılan ana renktir.

- Duygusal dengesizliklerde yatıştırıcı-sakinleştiricidir. Uykusuzluk, tükenmişlik ve irritabilite durumlarında kullanılabilir. Manik depresif bozuklukta da yeşil kullanılabilir.

- Yeşil özellikle turkuazla birleştirildiğinde kas dokusunun gelişimi için kullanılabilir.

- Yeşil pituiter bezi aktive eder ki pituiter bez diğer bezlerin foksiyonunu kontrol eden bezdir.

SOĞUK / ULTRA GREEN RENKLER

TURKUAZ

- Limon ‘un (sarı/yeşil) ters rengidir. Özellikle akut durumlar için ve hücre tamiri ve beslenmesi için önemli bir renktir. Yeşil ya da mavi ile birlikte olarak akut enfeksiyonlar, yanıklar ve akut yaralanmalarda kullanılması gereken renktir.

- Özellikle 3. derece yanıklarda ve maviden sonra uygulamak üzere, skar dokusunun fazla ya da hiç olmaması için endikedir. Yeni cilt oluşumunu desteyen ana renk turkuazdır.

- Cilt problemlerinde daha çok ıslak tip dermatozlardaki sıcak problem bölgesini dengelemek için turkuaz kullanılır. Problem giderilemezse mavi-indigo da denenebilir. Kuru tip dermatozlarda dengeleme lemon veya yetmezse sarı ve turuncu ile olmalıdır.

- Uyku problemlerinde kullanılabilir. Turkuazın diğer soğuk renkler gibi sakinleştirici etkisi bulunur.

- Her türlü ateş durumunda kullanılabilir.

MAVİ (BLUE)

- Dr. Gurubanın hastalarının % 85 inde kullandığını söylediği renktir. Gruba hastalarda, özellikle vücuttaki tetik noktalar üzerinde mavi kullandığını, eğer tedavi etkinliği yaratamazsa diğer renklere geçtiğini söylemektedir.

- Sakinlik ve soğukluğu çağrıştır.

- Parasempatikotroptur. Bradikardi yaratır ve kan basıncında düşme için kullanılır. Sakinleştiricidir.

- İnflamasyonu sakinleştirir. Ateşi ve inflamasyonu soğutur. Özellikle akut fazdaki inflamatuar durumlarda turkuazla birlikte kullanılmalıdır. Kronik fazdaki romatizmal durumlar için Lemon veya turuncu uygun olur.

- Ateşli gripal durumlarda kafada yeşil, göğüs üzerinde mavi kullanılabilir.

- Yeşile benzer şekilde bekteriosiddir.

- Ağrıyı azaltır. Kaşıntıyı azaltır. Yanıklarda kaşıntının ve ağrının azalması için kullanılır. Özellikle kas iskelet sistemi ağrılarında kullanılır. Dr. Grubanın kronik ağrılar için kullandığı ana renktir.

- Sinirlilik ve yüksek anksiyeteli durumlar için endikedir. Sakin bir uyku yaratır. Uyku problemlerinde kullanılır. Aşırı hareketli-uykusuz çocuklarda etkindir . Emosyonel problemlerde yeşilden daha fazla sakinleştiricidir.

- Diyare durumunda yeşil ile birlikte kullanılabilir.

- Mavi rengin fazla kullanımı kişinin deprese hissetmesine sebep olabilir.

- İndigo gibi kan oksijenlenmesini artırır. KOAH için turuncuyla birlikte uygun renk olabilir.

- Mavi gurubu hemorojilerde kanamayı azaltmak veya durdurmak için kullanılabilir.

- Saman nezlesinde burun üzerinde kullanılabilir. Bu endikasyonda vücut üzerinde sarı da düşünülmelidir.

- Mavi ve üzerindeki renkler sezgisel yetenekleri destekler.

ÇİVİT MAVİ (INDIGO)

- Maviye benzer şekilde ağrılarda kullanılır.

- Abselerde akıntıyı azaltır. Homeostatiktir. Kanamalı durumlarda kanamayı azaltır.

- Dokuyu tonisite eder, tümörlerde büzüşme ve küçülme yaratabilir. Dokulardaki patolojik büyümeler için kullanılabilir. Prostat büyümesinde de endikedir.

- Ödemli ve şiş dokularda kullanılır. Ödemi azaltır. Cildi tonisite eder.

- Solunum sistemini sakinleştirir. Astım atağı sırasında violet ile birlikte kullanılabilir. Astım atağı sonrasında turuncu ve atak dışı zamanlarda ise sıcak guruptan bir renk uygun olur.

- Bronşit ve pnömonide akut durum için Indıgo uygundur. Kan oksijenlenmesini arttırır. Kronik bronşitte ise akciğer kapasitesini ve parankimini desteklemek için turuncu daha uygun seçimdir.

- Duygular üzerinde sedatif etkisi vardır. İçe dönüşü destekler.Aşırı ruhsal yorgunluk hallerinde kullanılabilir.

- Indigo duyma, görme ve koku almayı fiziksel, emosyonel ve spirituel olarak etkiler. Bu duyulara ait bozukluklarda indigo kullanılabilir.

- Paratiroid bezi aktive eder.

- Hipertroidide kullanılır. Tiroidi sakinleştirir.

- Ağrıda kullanılır. Güçlü ağrı kesicidir.

MENEKŞE (VİOLET)

- Ultraviyole frekanslardan önceki ve görülebilen en son renktir.

- Açlık azalır. Metabolik aktiviteyi yavaşlatır.

- Vücuttaki dalak dışındaki tüm fazla aktif organları sakinleştirir. Dalağı aktive eder.

- Lökosit üretimi ve aktivitesini arttırır.

- Kasları gevşetir. Indigodan sonra olarak ağrı giderici olarak kullanılabilir.

- Sinir sistemini sakinleştirir ve uyku eğilimini artırır.

- Meditasyon ve hipnoz için en uygun renktir. Renklerin morfinidir.

DOLAŞIM SİSTEMİ RENKLERİ

Özellikle kalp, böbrek ve dolaşım sistemi için kullanılan renklerdir.

MOR (PURPLE)

- Skarlet-kızılın complementer-ters rengidir.

- Çarpıntıda, myokardit-endokardit-perikardit ve aort anevrizmasında kullanılabilir.

- Emosyonel durumu sakinleştirdiği gibi arterler üzerinde de sakinleştirici etkisi vardır. Venlerin aktivitesini ise stimule eder. Kan basıncını düşürür. Nabzı düşürür.

- Derin psikolojik etkisi bulunur. Psikolojik tıkanıklıkları açar.

- Fazla aktif organları sakinleştirir. Adrenal bez aktivitesini düşürür. Tükenmişlik durumundaki organları sakinleştirir.

- Seksüel aktiviteyi düşürür.

- Aşırı mens durumunda indigo ile birlikte kanamayı durdurucu aktivitesi için kullanılabilir.

- Sedatize eder. Ağrıyı dindirir. Diş doktoruyla randevudan önce mor kullanılabilir. Menstruasyon ağrısında da (turuncuya benzer şekilde) kullanılabilir.

- Rheumatik ateş ya da sıtma gibi durumlarda oluşan yüksek ateşi gidermek için kullanılabilir.

MAGENTA

- Hastanın derin ruhsal süreçlere daha açık olmasını ve bir yandan da korkmamasını sağlar. Yine de kişi kaldıramıyorsa magenta hoş olmayan bir deneyim olarak algılanır.

- Kan basıncını yükselterek ya da düşürerek dengeler. Diuretik etki yaratabilir.

- Anginada ve hipertrofik kardiyak problemlerde kullanılabilir.

- Kan şekerini düşürme etkisine sahiptir. Diyabet hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

- Anormal cinsel isteği Turkuaz ve Purple ile birlikte dengeler.

- Adrenal bezleri, böbreği, kalp ve dolaşım sistemini dengeler.

- Aura tamamlayıcıdır ve yeşil gibi birçok enerjetik problemde kullanılabilir. Yeşil gibi nötr renktir.

- Variköz venlerde indigo ile birlikte ve kronik durum olduğu için lemon ile birlikte kullanılabilir.

KIZIL (SCARLET)

- Mor (Purple)in ters rengidir.

- Kalp hızını artırır. Bradikardide kullanılır. Arterleri stimule eder. Venleri sedate eder. (Morun tam tersi olarak). Kan basıncını arttırır.

- Genel anlamda uyarıcıdır. Böbrek ve adrenalleri aktive eder. Somatik zayıflık durumu ve yetersizlikte kullanılmalıdır.

- İmpotans durumunda ya da firijite durumunda kullanılabilir. Genital bölge için uyarıcıdır.

- Duygularda sensitiviteyi artırır.

- Adet söktürücüdür. Menstrual kanamayı artırır.

- Kırmızıya benzer şekilde, kullanımı ciddi dikkat gerektirir.